Sylvia_Alcon

Integritetspolicy

Stegaföretagen AB (nedan benämnd Stega) värderar skyddet av personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Stega används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Stega sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi behandlar dina personuppgifter vid förfrågningar och utförande av de tjänster Stega erbjuder, vid användning av denna webbplats och Stegas övriga kanaler.

Här har vi förtydligat hur vi sparar och använder dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

När och för vilka ändamål sparar vi personuppgifter om dig?

När du visar intresse för någon av våra tjänster och anmäler att du vill ha information om dem och/eller vid annan kontakt med oss.

 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier.
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår hemsida/sociala kanaler/mail/kontaktformulär
 • Är anställd eller är tidigare anställd.
 • Är konsult eller tidigare konsult
 • Är eller har varit säljare av bolag

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig?

Vi behandlar följande uppgifter som du lämnar till oss; när du visar intresse för något av våra erbjudanden eller kontaktar oss genom att antingen meddela oss på mail eller genom att fylla i kontaktanmälan, när du är säljande bolag eller när du kliver in i vårt bolag.

 • Ditt namn
 • Din adress
 • Ditt telefonnummer
 • Din e-postadress
 • Din yrkesroll
 • Vilket företag du arbetar på
 • Uppgifter om vilket eller vilka erbjudanden du är intresserade av

När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen:

 • Din webbläsarhistorik
 • ID:t på den enhet du använder
 • Andra unika identifierare
 • Egenskaper om enheter och programvaror (t.ex. statistik om de sidor du har besökt, URL som du hänvisats från, IP-adress) som kan göra att vi får reda på din allmänna plats där du befinner dig
 • Information om tillgänglighet och leverans av våra annonser
 • Cookies, vilket vi berättar mer om i vår Information om cookies nedan.

När du är anställd/tidigare anställd:

 • Ditt namn, adress och personnummer
 • Anställningsdatum och befattning
 • Namn och telefonnummer till närmast anhörig
 • Löne- och lönekontouppgifter, förmåner och diverse lönetransaktioner samt frånvaro
 • Stega kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa för att kunna uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare.

När du är anlitad konsult/tidigare anlitad konsult:

 • Ditt namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer/organisationsnummer
 • Avtalsdatum och uppdrag

När raderar vi dina personuppgifter?

 • Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra. Om du exempelvis tecknar ett avtal med oss behåller vi avtalet och din korrespondens med oss så att vi kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som de anges i avtalet.
 • Cookies upphör efter en angiven tidsperiod som anges närmare i vår Information om cookies, se nedan.

Med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Stega behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändig för oss att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt eller för att kunna uppfylla ingångna avtal.

 • Fullgörande av avtal: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som kund/företagare i vår organisation, samarbetspartner, konsult etc
 • Intresseavvägning: Viss behandling utför vi när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter. Så är t.ex. fallet vid optimering av våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, webbplatsens funktion och marknadsundersökningar och vid förebyggande av missbruk och analys av statistik.
 • Samtycke: Viss behandling, t.ex. utskick av marknadsföringsmaterial och information till dig om våra tjänster och/eller genomför marknads- och kundanalyser eller marknadsundersökningar, har du gett ditt samtycke till.
 • Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

  Stega säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden, lön eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Stegas räkning
 • Databas- och programleverantörer för att hantera kommunikationen med dig så smidigt som möjligt.
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID (t ex vid signering av vissa typer av avtal)
 • Mottagare som hanterar personuppgifter för Stegas räkning ingår ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

  När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

  Stega kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs ovan.

  Personuppgiftsbiträde/tekniskt ansvarig

  Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.

  Hur skyddar vi dina personuppgifter?

  Stega har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

  Cookies och liknande tekniker

  Vår webbplats använder sig av cookies (kakor) och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användar-upplevelse som möjligt när du besöker någon av våra digitala plattformar, exempelvis stega.se. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. Om du inte godkänner vårt användande av cookies bör du ändra din webbläsares inställningar för cookies eller undvika att använda Stegas webbplats. Notera att om du avaktiverar

  Det finns två typer av cookies:

  • En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
  • En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

  Våra cookies hjälper oss att:

  • Förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.
  • Spara dina inställningar från det ena besöket till det andra.
  • Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.

  Vi använder INTE cookies till att:

  • Spara personlig information om dig utan ditt samtycke.
  • Samla in känslig information.
  • Skicka vidare personlig information till tredje part.

  Analysfunktion

  Webbanalysverktyget Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Informationen är av anonymiserad.

  Vilka rättigheter har du?

  Du har möjlighet att påverka hur Stega behandlar dina personuppgifter.

  Rätt till information och rätt att inge klagomål

  Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam. Vi kan däremot inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring som exempelvis bokföringsregler.

  Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Stega om detta genom att sända ett meddelande till oss. Vi ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

  Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post, telefonnummer och postadress. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

  Begäran enligt ovan skickas till Stega.

  Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

  Ändring av denna integritetspolicy

  Stega kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Stegas webbsida. Senast uppdaterad: 2022-01-26

  Kontaktinformation

  Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

  magnus.olsson@stega.se

  Om du har några frågor om just dina personuppgifter, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran, samt med vidimerat foto på giltig legitimation, som skickas till:

  Stegaföretagen AB
  Mäster Samuelsgatan 42
  111 57 Stockholm

  I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en vidimerad kopia av din legitimation. Svar får du inom en månad genom att personligen besöka vårt huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 42 (Plan 17) i Stockholm och legitimera dig.